Sbectrwm Hunanofal

Dadlwythwch ac argraffwch ein Sbectrwm Hunanofal i helpu i gadw golwg ar wahanol feysydd eich bywyd.

Os yw rhywbeth yn broblem – er enghraifft, os ydych chi’n cael trafferth gyda bwyd ar hyn o bryd – sgoriwch yn is i lawr, er enghraifft 1 neu 2. Os yw rhywbeth yn iawn, ac yn eich helpu chi, rhowch sgor o 9 neu 10.

Trwy wneud hyn yn rheolaidd, gallwch gadw llygad am bethau a allai fod yn broblem gyson. Unwaith y byddwch chi’n gwybod pa feysydd o’ch bywyd sy’n effeithio arnoch chi, gallwch chi ddechrau rhoi pethau ar waith i’ch helpu chi i ddelio â nhw wrth iddyn nhw godi. Gall hefyd fod yn ddefnyddiol nodi’r meysydd o’ch bywyd sy’n arbennig o dda i’ch cyflwr meddwl!

Gwnewch fwy o’r pethau sy’n sgorio yn y 10au, a gwnewch yn siŵr bod gennych chi rai pethau i roi cynnig arnyn nhw y tro nesaf y byddwch chi’n wynebu rhywbeth sy’n sgorio i lawr yn yr 1’au.

Rydym hefyd wedi ychwanegu lle ichi gynnwys unrhyw feysydd eraill o’ch bywyd a allai fod yn effeithio arnoch chi – da a drwg!


Is there another resource that you think we should add? Let us know

Latest Blog post

Read on...

January 22, 2024

Songs to keep your head above the waves ...

Music can be flippin’ great for your mental health. So we’re bringing back a classic...

December 22, 2023

Life lessons from Christmas for all year...

Tis the season for being kind to yourself! Here’s a few thoughts with lessons from...

October 10, 2023

Mental Health is a Universal Human Right...

The theme of this year’s World Mental Health Day is: “mental health is a universal...

0
    0
    Your bag
    Your bag is emptyReturn to Shop